Jak probíhají sezení?

PRVNÍ SETKÁNÍ:

Na první setkání je třeba se objednat - telefonicky, sms nebo mejlíkem a  dohodnout  termín a čas setkání. Při objednání si vzájemně nastíníme, co bude naplňovat naše první setkání.

V soukromé psychologické poradně není třeba doporučení lékaře, či dalšího odborníka, postačí odhodlání a ochota samotného klienta. 

Na prvním setkání se dohodneme, co konkrétně je třeba řešit,s čím vám mohu pomoci, na co odpovědět.

Během prvního setkání se také dohodneme na tom, jak bude  pokračovat naše  spolupráce.

 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Psychologické poradenství je krátkodobé setkání klienta s psychologem, kdy klient má většinou  jasně formulovanou otázku, na kterou psycholog odpovídá. Jedná se např. o postup při výchovném problému, očekávání od dítěte v určité vývojové fázi, výběr povolání apod.

Psychologické poradenství se většinou naplní v 1-2 setkáních.

Je možné, že s odpovědí přijdou další otázky, které bude potřeba pečlivěji ošetřit a je také možné že původně psychologické poradenství přejde do psychoterapie – vše závisí na typu problému a také na očekávání klienta.

 

PSYCHOTERAPIE

Psychoterapie je způsob provázení klienta v jeho současné životní situaci. Pomocí aktivní spolupráce psychoterapeuta s klientem hledáme cesty k řešení. Psychoterapie nabízí pomoc v řešení psychických problémů ( strach, úzkost, smutky, pocit nicoty apod.), některých tělesných projevů, vztahových problémů, partnerských, ale také může vést k osobnímu rozvoji a lepšímu využití svého potenciálu. V psychoterapii se neříká, co přesně člověk má udělat a jak se rozhodnout, neexistuje jeden návod platný pro všechny. Psychoterapie pomáhá utřídit myšlenky, pochopit souvislosti, posílit víru člověka ve vlastní schopnosti a sílu věci řešit a měnit sebe i život k lepšímu obrazu.

Psychoterapie většinou probíhá ve více sezeních, kdy frekvence  (1x za týden, 1x za 14 dnů, 1x za měsíc) je věci dohody mezi psychoterapeutem a klientem, také počet setkání závisí na vzájemné dohodě a na zakázce, se kterou přicházíte. Je možné, že věci se změní po dvou nebo třech setkáních a je možné, že vše bude trvat o něco déle.

Upřednostňuji krátkodobější na řešení zaměřené strategie v psychoterapii

 

 

PSYCHODIAGNOSTIKA

- je odborné zjišťování  psychologických funkcí pomocí psychotestů, kresby, rozhovoru, dotazníků a pozorování. Během psychodiagnostiky se metody mohou vzájemně kombinovat nebo se využívá jedné metody, vše závisí na typu zakázky. Psychodiagnostikou lze zjistit úroveň intelektu, paměti, pozornosti, ale také vlastnosti osobnosti. Pomocí psychodiagnostických metod lze pomoci při výběru školy, výběru povolání, zjištění důvodů proč nám to, či ono nejde apod.