Nabídka služeb

- konzultace mohou probíhat  českém nebo polském jazyce

Psychologické poradenství v oblasti výchovy dítěte již od narození

 
- porozumění si s kojencem a přijetí role matky, rodiče
 
- období vzdorů v prvních třech letech života dítěte
 
- negativní reakce dítěte – vzteky, agrese, pláče, strachy,       poruchy spánku apod.
 
- problémy v kolektivních zařízeních – školy, školy, kroužky
 
- zvládání těžkých situací rodině – vážná nemoc, úmrtí, rozpad rodiny apod.
 
- školní neúspěšnost
 
- a všechny další možné i nemožné situace, kdy už nevíme kudy kam
 
 
 

Psychologické poradenství v osobním životě

 
- vlastní nespokojenost
 
- pocity nenaplnění
 
- syndrom vyhoření
 
- ztráta smyslu života
 
- smutky, rozlady, poruchy nálady
 
- stres a přetížení
 
- neurotické potíže
 
 
 

Psychologické poradenství v profesním životě

 
- hledání profese, která mě uspokojí
 
- zlepšení postavení v pracovním kolektivu
 
- ztráta zaměstnání a hledaní nového uplatnění
 
- profesní rozvoj
 
 
 

Psychologické poradenství v partnerské a vztahové oblasti

 
- potíže v navazování vztahů
 
- vztahové krize
 
- potíže v komunikaci
 
- problémy v sexuální oblasti
 
 
 

Psychodiagnostika

 
- školní zralost
 
- intelektové testy
 
- osobnostní testy
 
 
 

Přednášky na téma:

 
- „Ne ! A ne mami !" - aneb jak na vzdor u dítěte
 
- „Co mi dává máma, co mi dává táta?" - mužský a ženský princip ve výchově, rozdílnosti v přístupech
 
- „Co už mám umět než půjdu do školy" - o školní zralosti a jak dítě připravit na školu
 
- „Sourozenecké konstelace" – jak ovlivní nás a naše chování pořadí našeho narození
 
- „Komunikace v konfliktních situacích“ – jak lépe zvládnout problémovou a konfliktní situaci, jaké komunikační schémata použít
 
a další témata dle zájmu.